Ochrana osobních údajů

 

Pokud jste, nebo se v budoucnu stanete naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR.

 

Kontaktní údaje:

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování vašich osobních údajů obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail: obchod@comfortella.cz nebo na telefon: 731 536 237

Správce osobních údajů: 

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Comfortella s.r.o., se sídlem Cedrová 1260, 252 42 Jesenice, IČ: 07857543, DIČ: CZ07857543 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, a to konkrétně Šárka Lukešová a Věra Kramářová.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří s námi spolupracují v procesu vyřízení objednávek, doručení, reklamací a v rámci zpracování účetnictví.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Prohlášení:

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR

 • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
 • Dále prohlašujeme, že plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
 • Umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Zabezpečení osobních údajů:

Společnost Comfortella s.r.o. je zavázána k ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů. Užíváme množství různých zabezpečovacích technologií a postupů k tomu, abychom ochránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, užitím nebo zpřístupněním. Pokud nám při objednávání výrobků nebo služeb sdělíte své osobní údaje, můžete si být jisti, že je použijeme pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi vaší osobou a naší společností.

Shromažďování informací:

Osobní informace, které shromažďujeme, nám pomáhají poskytovat a vylepšovat naši nabídku a služby. Dále slouží k efektivní komunikaci s Vámi.

 • Při objednávce jsou povinně vyžadovány pouze údaje nezbytně nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, telefon a e-mailová adresa).
 • Pro vystavení řádného dokladu vyžadujeme také fakturační údaje, které jsou použity pro splnění zákonných povinností.

Způsob shromažďování informací:

Některé informace získáme přímo od Vás (například vyplněním registračního formuláře). Některé zaznamenáváme automaticky (pomocí souborů cookie).

Informace, které získáváme od vás:

Shromažďujeme pouze údaje, které se nám rozhodnete poskytnout nebo jsou nezbytně nutné ke splnění zákonných náležitostí (fakturace).

Informace, které získáváme automaticky – Cookies:

Automaticky zaznamenáváme informace o tom, jakým způsobem používáte webovou stránku našeho e-shopu, k čemuž využíváme soubory cookies. To nám umožňuje analyzovat a následně vylepšovat naše služby. Takto shromážděná data jsou anonymní.

Při procházení našich webových stránek je zaznamenávána vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Použití získaných informací:

Poskytnuté údaje budou použity pro splnění zákonných povinností, závazků, jako je např. vyřízení objednávky, popřípadě k vyřizování reklamací, apod. Osobní údaje jsou také zpracovávány prostřednictvím elektronické databáze pro naše marketingové aktivity (zasílání informací prostřednictvím SMS brány a e-mailu).

Marketing – zasílání newsletterů:

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, behaviorální data  z pobytu na našich webových stránkách (pomocí cookies), informace o tom, na co klikáte v e-mailu a kdy emaily nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení s informacemi.  Jste-li naším zákazníkem, činíme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 7 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 7 let od jeho udělení.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu na konci každého zaslaného e-mailu nebo na kontaktech výše.

Fotografická dokumentace, reference:

Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých webových a facebookových stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Sdílení a předávání osobních údajů – správci a zpracovatelé:

Údaje jsou k dispozici pouze společnosti Comfortella s.r.o.. Třetím stranám jsou poskytovány jen v situacích souvisejících s distribucí (smluvní dopravci). Dále účetní firmě, která je zodpovědná za vedení účetnictví a plnění dalších zákonných povinností poskytovatele.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Zpracovateli osobních údajů jsou nebo mohou být:

SmartSelling a.s. – Smart Emailing

SmartSupp.com, s.ro. – online chat

Google – Google Analytics, Google Adwords

Facebook

 

Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností a žádné další osobě nebudou poskytnuty.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.  Slibujeme, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Vaše údaje nebudeme předávat do třetích zemí. Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: obchod@comfortella.cz

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístupnás můžete kdykoli vyzvat k doložení informací o tom, které informace a jakým způsobem jsou vaše osobní údaje zpracovávány a proč. Toto doložení doručíme ve lhůtě 30 dnů.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracovánímůžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
  Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • Právo na přenositelnost:Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošleme ve strojově čitelné podobě. Lhůta je 30 dní.
 • Právo na výmaz (být zapomenut):Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Pokud si  budete přát, abychom na Vás úplně zapomněli, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze všech našich systémů i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. Z toho důvodu můžeme smazat všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů:

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás. Věříme, že ve většině případů se dá vše vyřešit dohodou.

Mlčenlivost:

Ujišťujeme Vás, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Lhůty:

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Závěrečná ustanovení:

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2019.